KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLAR DEĞİŞİKLİĞİ

04.12.2021 tarihli ve 31679 Sayılı Resmi Gazete’de “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar” (“Genel Şartlar”) yayımlanmıştır. [...]

MALULİYET VE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği 28.09.2021 tarihli ve 31612 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. [...]

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

“Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) 10.03.2021 tarih ve 31419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. [...]

YARGIDA SÜRELERİN DURDURULMASI HAKKINDA SIKÇA SORULAN HUKUKİ SORULAR

Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair 2480 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı 30.04.2020 tarihli 31114 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. [...]

7244 SAYILI TORBA YASA HÜKÜMLERİNİN İŞ HUKUKU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. [...]

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLAR DEĞİŞİKLİĞİ

20.03.2020 tarihli ve 31074 Sayılı Resmi Gazete’de “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar” (“Genel Şartlar”) yayımlanmıştır. [...]

BEDENSEL ZARARLARDA HESAP YÖNTEMLERİ FARKLILIĞININ GİDERİLMESİ

Türkiye Barolar Birliği ve Yargıtay Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen “Bedensel Zararlarda Hesap Yöntemleri Farklılığının Giderilmesi Çalıştayı” 07 Mart 2020 tarihinde TBB’nin ev sahipliğinde Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenmiştir. [...]

SİGORTA GENEL ŞARTLARININ DÜZENLENMESİ, DENETLENMESİ VE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

21.02.2020 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirilen “Sigorta Genel Şartlarının Düzenlenmesi, Denetlenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar Sempozyumu”nda sigorta genel şartlarının hukuki niteliği ve sigorta genel şartları kapsamında uygulamada ortaya çıkan sorunlar tartışılmıştır. [...]

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 14 Şubat 2020 tarih ve 31039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. [...]

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

10 Şubat 2020 tarihli ve 31035 Sayılı Resmi Gazete’de “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Hesaslar Hakkında Tebliğ” (Sayı 2020/4) yayımlanmıştır. [...]

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE YÖNELİK İTİRAZ VE DAVA SÜRECİ

“Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Torba Kanun”) ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu değişikliğe tabi tutularak yeni bir vergi türü olan “Değerli Konut Vergisi” (“DKV”) düzenlenmiştir. [...]