Dr. Mustafa Okan Yağcı, LL.M.

Dr. Mustafa Okan Yağcı, LL.M.

Danışman

Eğitim:

 • Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Doktorası, Yüksek Onur Derecesi, İstanbul/Türkiye, 2018.
 • Deusto Üniversitesi, UNESCO Konuk Araştırmacı, Bilbao/İspanya, Ağustos 2016 – Ocak 2017.
 • Pennsylvania Devlet Üniversitesi, Dickinson Hukuk Fakültesi, Hukuk Yüksek Lisansı, State College/ABD, 2012.
 • Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, Onur Derecesi, İstanbul/Türkiye, 2010.

Yabancı Diller:

 • İngilizce (ileri seviye)
 • Almanca ve İspanyolca (temel seviye)

Meslek Kuruluşlarına Üyelikler:

İstanbul Barosu, 2011.

Çalışmaları:

Dr. Mustafa Okan YAĞCI’nın başlıca uzmanlık alanları medeni usul hukuku, icra-iflas hukuku, rekabet hukuku, şirketler ve ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticari tahkim ve yatırım tahkimidir.

Akademik olarak, Okan YAĞCI hukuk yüksek lisansı döneminde uluslararası ticari işlemler, uluslararası ticari sözleşmeler, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ve tahkim konularında Prof. William F. Fox’un araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2013-2016 yılları arasında ise Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde asistan olarak görev yapmıştır. Bu dönemde Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eski Dekanı ve AB Hukuku Jean Monnet Profesörü Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkeme Eski Hâkimi Prof. Dr. Vilenas Vadapalas’ın derslerini asiste etmiş ve onlarla beraber ders vermiştir. 2014-2015 yıllarında Yeditepe’deki çalışmalarının yanında ELFA-Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği’nin Genel Sekreteri/Başkan Asistanı olarak görev yapmıştır. Dr. YAĞCI, yedi uluslararası akademik toplantının koordinatörlük (ve/veya eş sıfatlar ile) görevini üstlenmiş, çeşitli uluslararası toplantılarda konuşmalar yapmıştır.

Uygulamacı olarak ise, Dr. YAĞCI 2010-2012 yılları arasında uluslararası niteliği haiz bir hukuk bürosunda çalışmıştır. Ayrıca, Ağustos 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında Bask Rekabet Kurumu’nda [Autoridad Vasca de la Competencia (AVC)] staj yapmıştır.

Yayın, Konferans ve Akademik Organizasyonlar

Okan YAĞCI’nın başlıca yayınları, konuşmacı olarak katıldığı konferanslar ve düzenlediği akademik toplantıların listesi şu şekildedir:

Yayınlar:

 • “Rekabet Kurulu’nun İnceleme ve Araştırma Usulü (ve Kurul Kararlarının Yargısal Denetimi), Vedat Kitapçılık, Aralık 2018.
 • “Rehin Açığı Belgesi” – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2016 C. XIII, S. 2, Özel Sayı: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Kuruluşunun 20. Yılı Armağanı, C. II, s. 313-338.
 • “Role of Competition Advocacy in Public Procurement Process”, La Competencia Como Motor de Desarrollo Económico, Segunda Parte: Contratación Pública y Competencia – Capítulo: 4, España 2017.
 • “Brüksel I Tüzüğü Uyarınca Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Arasında Anti-Suit Injunction Kararlarının Tanınmayacağına İlişkin Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 10 Şubat 2009 Tarihli Kararının Tercümesi ve Yorumu” – Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Yıl 2014, C. 3, S. 1, s. 281-305.
 • “Akreditife İlişkin Olarak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Tarafından 2013 Yılında Verilen Bazı Kararlar” – Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Yıl 2014, C. 3, S. 2, s. 325-341.

Konuşmacı:

 • A Short Assessment on Procedural Rights in EU Antitrust Proceedings from the Perspective of Human Rights (15 Aralık 2016 – Deusto Üniversitesi İnsan Hakları Enstitüsü, UNESCO Araştırmacıları Toplantısı, Bilbao/İspanya).
 • The Role of Competition Advocacy in Public Procurement Process (12 Ocak 2016 – Bask Rekabet Kurumu, IX. Yıllık Ulusal Rekabet Semineri, Bilbao/İspanya).
 • The Class Action under Turkish Law: Comparison of Turkish, EU and US Legal Models (12 Ocak 2016 – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Université Paris Quest – Nanterre la Défense and Friedrich Alexander Universität Erlangen – Nürnberg işbirliği ile düzenlenen Three-National Winter University Programı, İstanbul/Türkiye).

Akademik Toplantılar:

 • Yeditepe Hukuk Eski Proje Koordinatörü: Yeditepe Üniversitesi, Tartu Üniversitesi, Graz Üniversitesi, New Vision Üniversitesi, Ilia Devlet Üniversitesi, Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi, Hazar Üniversitesi, Yerevan Üniversitesi ve Kuzey Kafkasya Federal Üniversitesi işbirliği ile kurulan “DESCNet (the Network for Developing the European Studies in Caucasus) AB Jean Monnet Projesi” (2014 – 2016).
 • Koordinatör: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile düzenlenen “10th Yeditepe University Faculty of Law European Union Law Summer School” (20 Haziran – 1 Temmuz 2016).
 • Yeditepe Hukuk Koordinatörü: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Université Paris Quest – Nanterre la Défense, Universität Potsdam ve Friedrich Alexander Universität Erlangen – Nürnberg işbirliği ile düzenlenen “Three-National Winter University” (10-17 Ocak 2016).
 • Eş-Koordinatör: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile düzenlenen “9th Yeditepe University Faculty of Law European Union Law Summer School” (22 Haziran – 7 Temmuz 2015).
 • Kongre Sekreteri & Başkan Asistanı: ‘ELFA-European Law Faculties Association 20th General Assembly Meeting and “Law Faculties at the Crossroads” Conference Programme’ (16-19 Nisan 2015).
 • Koordinatör: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile düzenlenen “8th Yeditepe University Faculty of Law European Union Law Summer School” (16 Haziran – 8 Temmuz 2014).
 • Koordinatör: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile düzenlenen “7th Yeditepe University Faculty of Law European Union Law Summer School” (17 Haziran – 9 Temmuz 2013).

Sertifikalar:

 • Graz Üniversitesi, DESCNet Genç Araştırmacılar Seminer Programı (DESCNet Young Researches’ Seminar Programme), Graz/Avusturya, Nisan 2016.
 • Deusto Üniversitesi, Transnasyonal Hukukun Genel Problemleri ve Bunun Uluslararası Ticarette Şirketlere Etkileri (General Problems of Transnational Law and its Implications for the Companies in International Trade), Bilbao/İspanya, Eylül 2009.
 • Amsterdam Üniversitesi & Yeditepe Üniversitesi, AB ve Uluslararası Hukuk (EU and International Law), İstanbul/Türkiye, Temmuz 2007.