İCRA VE İFLAS HUKUKU

Aydoslu Hukuk ve Danışmanlık, alacakların tahsili/yerine getirilmesi için gerekli icra-iflas işlemlerini icra/iflas daireleri ve mahkemeler nezdinde yürüterek hukuki destek sağlamaktadır. Ayrıca, aleyhlerine süreç başlatılan borçluların hak ve menfaatlerinin en üst düzeyde korunması için hizmet vermektedir.

Bu kapsamda Hukuk Büromuz tarafından özellikle;

  • İcra ve iflas süreçlerinin yürütülmesi,
  • Tahsilat için gerekli her türlü araştırma ve işlemin yerine getirilmesi,
  • İcra ve iflas takiplerine karşı itiraz ve şikayet süreçlerinin yürütülmesi,
  • İtirazın iptali, itirazın kaldırılması ve menfi tespit davalarının takibi,
  • İflas, konkordato ve yeniden yapılandırma prosedürlerinin takibi,

konularında hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunulmaktadır.