FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Aydoslu Hukuk ve Danışmanlık, telif ve marka konuları başta olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında hizmet vermektedir.

Bu kapsamda Hukuk Büromuz tarafından özellikle;

  • Tescil taleplerinin incelenmesi,
  • Ulusal ve uluslararası alanda başvuruda bulunulması ve tescillerin yenilenmesi,
  • Her türlü itiraz ve iptal süreçlerinin takibi,
  • Tescile ilişkin dava ve takiplerin yürütülmesi,
  • Marka, patent, faydalı model ve tasarım gibi fikri ve sınai haklara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi,
  • Marka ve patente ilişkin ihlal hallerinde buna ilişkin dava sürecinin yönetilmesi ve danışmanlık hizmetinin sağlanması

konularında hizmet sunulmaktadır.

İLERİ