SİGORTA GENEL ŞARTLARININ DÜZENLENMESİ, DENETLENMESİ VE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

21.02.2020 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirilen “Sigorta Genel Şartlarının Düzenlenmesi, Denetlenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar Sempozyumu”nda sigorta genel şartlarının hukuki niteliği ve sigorta genel şartları kapsamında uygulamada ortaya çıkan sorunlar tartışılmıştır.

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

10 Şubat 2020 tarihli ve 31035 Sayılı Resmi Gazete’de “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Hesaslar Hakkında Tebliğ” (Sayı 2020/4) yayımlanmıştır.