FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

10 Şubat 2020 tarihli ve 31035 Sayılı Resmi Gazete’de “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Hesaslar Hakkında Tebliğ” (Sayı 2020/4) yayımlanmıştır.